Eesti Juveel | Ehted, käekellad, lauahõbe

Pretensiooni esitamise kord

Kaebuse esitamise aeg kehtib 2 aastat.

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.

Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et aasta jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 lõige 4).

Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode tagastada ja saada raha tagasi või ostja soovi korral võib kaupleja summa hüvitada ka kinkekaartides.

Pretensioonide esitamise aluseks on Eesti Juveeli kauplusest ostetud kauba puhul ostutšekk või e-poest ostes tellimuse kinnitus. Pretensioon esitada hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. 

Pretensioon tuleb esitada kirjalikult:

Eesti Juveeli kauplusest ostetud kauba puhul kaupluses väljastatavale pretensiooni esitamise vormile.

E-poest ostetud kauba puhul vajutades siia lingile.

Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või on selle põhjustanud klient, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui müüja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või klient pole müüja pakutud lahendusega nõus, võib ta esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://komisjon.ee/et .Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Kasutatud allikad:

Tarbijakaitseameti kodulehekülg: https://www.ttja.ee/et

Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015013?leiaKehtia